ให้ความใส่ใจพนักงานในร้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า

มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง ลึก ๆ แล้วพวกเราต้องการความสัมพันธ์ใกล้ชิด และความร่วมมือในการทำงานที่ดี

...
...
HS BRANDS GLOBAL THAILAND

©2019 HS Brands Global | All Rights Reserved | Web Design by

Nevada PI License - P.I.L.B. #1182​

Corporate Office : 100 4th floor, 102 4th floor Krungthonburi Road, Banglampu Lang, Klongsan, Bangkok 10600

Sitemap

Web Design by​

©2019 HS Brands Global | All Rights Reserved

HS BRANDS GLOBAL THAILAND